VL World Cup 2016 khu vực châu Á:

Tân binh Arsenal lập công, Thái Lan tiếp tục bại trận