Tấm vé và sự thực dụng

Tuyển Đức. Ảnh: AFP
Tuyển Đức. Ảnh: AFP
Tuyển Đức. Ảnh: AFP
Lên top