Tạm hoãn các giải bóng đá do VFF và VPF tổ chức

Các giải bóng đá do VFF và VPF tổ chức sẽ tạm dừng vì lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Các giải bóng đá do VFF và VPF tổ chức sẽ tạm dừng vì lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Các giải bóng đá do VFF và VPF tổ chức sẽ tạm dừng vì lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Lên top