Tấm gương và hành trình theo bước thần tượng

Hy vọng Khắc Lương tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. 
Ảnh: VP
Hy vọng Khắc Lương tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Ảnh: VP
Hy vọng Khắc Lương tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp. Ảnh: VP
Lên top