Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

Bóng đá Ninh Bình sớm lụi tàn bởi những bê bối liên quan đến bán độ. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Bóng đá Ninh Bình sớm lụi tàn bởi những bê bối liên quan đến bán độ. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Bóng đá Ninh Bình sớm lụi tàn bởi những bê bối liên quan đến bán độ. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Lên top