Super League đã dừng, nhưng những "siêu dự án" vẫn tiếp tục

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino là người muốn có rất nhiều cải cách trong môn bóng đá. Ảnh: AFP
Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino là người muốn có rất nhiều cải cách trong môn bóng đá. Ảnh: AFP
Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino là người muốn có rất nhiều cải cách trong môn bóng đá. Ảnh: AFP
Lên top