Sử dụng cầu thủ trẻ ở V.League nhìn từ bài học Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ thừa hưởng thế hệ cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã đến độ chín. Ảnh: Hoàng Tùng
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ thừa hưởng thế hệ cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã đến độ chín. Ảnh: Hoàng Tùng
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ thừa hưởng thế hệ cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã đến độ chín. Ảnh: Hoàng Tùng
Lên top