Sự cố pháo sáng ở sân Hàng Đẫy: Những ai cũng cần phải cúi đầu xin lỗi?

Hàng Đẫy lại "thất thủ" vì cổ động viên làm loạn. Ảnh: H.A
Hàng Đẫy lại "thất thủ" vì cổ động viên làm loạn. Ảnh: H.A
Hàng Đẫy lại "thất thủ" vì cổ động viên làm loạn. Ảnh: H.A
Lên top