NĂM 2017, VIỆT NAM CÓ 6 ĐỘI TUYỂN DỰ VCK CHÂU Á:

“Sự chuyển biến tích cực của bóng đá Việt Nam”

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: QT
Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: QT