Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Stan the Man” mừng chức vô địch trên đỉnh New York