Sớm bị loại, vận động viên trẻ nhất Olympic Tokyo 2020 nói gì?

Hend Zaza đã sớm dừng chân ở Olympic Tokyo 2020 nhưng tinh thần đầy lạc quan về tương lai. Ảnh: AFP
Hend Zaza đã sớm dừng chân ở Olympic Tokyo 2020 nhưng tinh thần đầy lạc quan về tương lai. Ảnh: AFP
Hend Zaza đã sớm dừng chân ở Olympic Tokyo 2020 nhưng tinh thần đầy lạc quan về tương lai. Ảnh: AFP
Lên top