“Soi tận răng” Bayern Munich và cơ hội của Arsenal trước đại chiến