Sốc với ghi âm nói về Maradona: “Thuốc lá, rượu và thuốc, ông sẽ chết..."

Leopoldo Luque (phải) bác sĩ riêng của Diego Maradona với câu chuyện về vấn đề sức khỏe của ông. Ảnh: Twitter
Leopoldo Luque (phải) bác sĩ riêng của Diego Maradona với câu chuyện về vấn đề sức khỏe của ông. Ảnh: Twitter
Leopoldo Luque (phải) bác sĩ riêng của Diego Maradona với câu chuyện về vấn đề sức khỏe của ông. Ảnh: Twitter
Lên top