VCK U.15 QG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016

SLNA bị chia điểm, PVF ngược dòng thành công