Sinh viên Việt Nam lập kỳ tích lịch sử tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới 2017

Đội tuyển Taekwondo TDTU tại UNIVERSIADE 2017
Đội tuyển Taekwondo TDTU tại UNIVERSIADE 2017
Đội tuyển Taekwondo TDTU tại UNIVERSIADE 2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top