Siêu cúp QG 2016: Lại là duyên nợ Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh