Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương hòa “nhạt như nước ốc”

SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương cầm hòa nhau trong trận cầu không có tỉ số. Ảnh: VPF
SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương cầm hòa nhau trong trận cầu không có tỉ số. Ảnh: VPF