Serena Williams ký với Amazon để làm phim tài liệu

Serena Williams sẽ tham gia vào dự án làm phim tài liệu về mình. Ảnh: AFP
Serena Williams sẽ tham gia vào dự án làm phim tài liệu về mình. Ảnh: AFP
Serena Williams sẽ tham gia vào dự án làm phim tài liệu về mình. Ảnh: AFP
Lên top