Sếp IOC khẳng định Olympic Tokyo sẽ bị hủy nếu không diễn ra năm 2021

Olympic Tokyo đứng trước thử thách lớn dù đã bị dời lại 1 năm. Ảnh: Getty.
Olympic Tokyo đứng trước thử thách lớn dù đã bị dời lại 1 năm. Ảnh: Getty.
Olympic Tokyo đứng trước thử thách lớn dù đã bị dời lại 1 năm. Ảnh: Getty.
Lên top