SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Linh vật Sao la được giới thiệu tại Lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại Lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại Lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top