SEA Games 31 tại Việt Nam và bài toán kinh tế

Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Philippines. Ảnh: Anh Tuấn
Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Philippines. Ảnh: Anh Tuấn
Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 Philippines. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top