SEA Games 31 ở chế độ chờ

Linh vật Sao la được giới thiệu tại lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại lễ khởi động SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Lên top