SEA Games 31 hoãn sang 2022 có ảnh hưởng đến việc vận động tài trợ?

Lên top