SCG Muangthong United không giảm lương Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm có thể an tâm tự tập luyện chờ ngày Thai League trở lại khi Muangthong United không giảm lương của anh. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm có thể an tâm tự tập luyện chờ ngày Thai League trở lại khi Muangthong United không giảm lương của anh. Ảnh: MUTD.
Đặng Văn Lâm có thể an tâm tự tập luyện chờ ngày Thai League trở lại khi Muangthong United không giảm lương của anh. Ảnh: MUTD.
Lên top