SC Heerenveen sa thải nhân viên, lấy tiền đâu giữ Văn Hậu?

Tổng giám đốc SC Heerenveen Cees Roozemond thừa nhận tình trạng khó khăn của đội. Ảnh: SC Heerenveen.
Tổng giám đốc SC Heerenveen Cees Roozemond thừa nhận tình trạng khó khăn của đội. Ảnh: SC Heerenveen.
Tổng giám đốc SC Heerenveen Cees Roozemond thừa nhận tình trạng khó khăn của đội. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top