SC Heerenveen quyết cắt giảm chi phí, dấu hỏi cho trường hợp Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu là bản hợp đồng mang đậm tính thương mại của SC Heerenveen. Ảnh: Orange.
Đoàn Văn Hậu là bản hợp đồng mang đậm tính thương mại của SC Heerenveen. Ảnh: Orange.
Đoàn Văn Hậu là bản hợp đồng mang đậm tính thương mại của SC Heerenveen. Ảnh: Orange.
Lên top