SC Heerenveen được bơm tiền từ Chelsea, thừa sức mua đứt Đoàn Văn Hậu

SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu liên tục nhận tin vui về tài chính vào cuối mùa bóng. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu liên tục nhận tin vui về tài chính vào cuối mùa bóng. Ảnh: SC Heerenveen.
SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu liên tục nhận tin vui về tài chính vào cuối mùa bóng. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top