SC Heerenveen có nhà tài trợ mới, Đoàn Văn Hậu sáng cửa ở lại?

Đoàn Văn Hậu phát triển về hình thể và kỹ năng khi chuyển đến khoác áo SC Heerenveen. Ảnh: Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu phát triển về hình thể và kỹ năng khi chuyển đến khoác áo SC Heerenveen. Ảnh: Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu phát triển về hình thể và kỹ năng khi chuyển đến khoác áo SC Heerenveen. Ảnh: Heerenveen.
Lên top