SC Heerenveen chuẩn bị quyết định tương lai của Văn Hậu

Heerenveen sắp làm rõ tương lai của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Heerenveen sắp làm rõ tương lai của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Heerenveen sắp làm rõ tương lai của Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top