Saudi Arabia chi gần 700 triệu USD để nâng tầm thể thao

Saudi Arabia chi ra số tiền rất lớn để nâng cấp hệ thống, cơ sở vật chất, đào tạo vận động viên thể thao của nước này. Ảnh: SPA.
Saudi Arabia chi ra số tiền rất lớn để nâng cấp hệ thống, cơ sở vật chất, đào tạo vận động viên thể thao của nước này. Ảnh: SPA.
Saudi Arabia chi ra số tiền rất lớn để nâng cấp hệ thống, cơ sở vật chất, đào tạo vận động viên thể thao của nước này. Ảnh: SPA.
Lên top