Sau scandal chửi bới, Phó Chủ tịch Trần Mạnh Hùng xin từ chức

Ông Trần Mạnh Hùng tại VPF chiều 22.5. Ảnh: NA
Ông Trần Mạnh Hùng tại VPF chiều 22.5. Ảnh: NA
Ông Trần Mạnh Hùng tại VPF chiều 22.5. Ảnh: NA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM