Sau ồn ào cát-xê, Bùi Tiến Dũng vẫn được lãnh đạo đội Thanh Hóa trao tiền thưởng

Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng.
Lên top