Sau khủng hoảng, Than Quảng Ninh lại được cứu lần thứ 2?

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và Than Quảng Ninh sẽ có thêm nhà tài trợ mới từ các doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu
Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và Than Quảng Ninh sẽ có thêm nhà tài trợ mới từ các doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu
Chủ tịch Phạm Thanh Hùng và Than Quảng Ninh sẽ có thêm nhà tài trợ mới từ các doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu
Lên top