Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau derby Manchester, “hot girl” Tú Linh bây giờ ra sao?