Sau chấn thương do Quế Ngọc Hải gây ra, Anh Khoa đã giải nghệ