Sao Tottenham và Mourinho "phá luật" chống COVID-19

Sao Tottenham vi phạm luật. Ảnh:Daily mail
Sao Tottenham vi phạm luật. Ảnh:Daily mail
Sao Tottenham vi phạm luật. Ảnh:Daily mail
Lên top