Sao Ngoại hạng Anh sẵn sàng nhập ngũ

Ảnh: ESPN.
Ảnh: ESPN.