Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sạn trước trận đánh lớn

Kình ngư Kim Sơn.
Kình ngư Kim Sơn.