Sân Long An sắp "khai tử": Nhớ thời bầu Thắng, thầy Calisto

Dìu hiu SVĐ Long An ngày nay. Ảnh: K.Q
Dìu hiu SVĐ Long An ngày nay. Ảnh: K.Q
Dìu hiu SVĐ Long An ngày nay. Ảnh: K.Q
Lên top