Sân Lạch Tray lập “thiên la, địa võng” để bắt pháo sáng

Sân Lạch Tray tắc nghẽn từ 2 tiếng trước giờ bóng lăn. Ảnh: Đ.H
Sân Lạch Tray tắc nghẽn từ 2 tiếng trước giờ bóng lăn. Ảnh: Đ.H
Sân Lạch Tray tắc nghẽn từ 2 tiếng trước giờ bóng lăn. Ảnh: Đ.H