Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sân bãi và điều kiện kém, AFC cấm Hà Nội và Than Quảng Ninh đá sân nhà tại AFC Cup