Sai tới sai lui, Tấn Trường vẫn "bất khả xâm phạm" ở Bình Dương

Sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng thủ thành Tấn Trường vẫn "bất khả xâm phạm" ở B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V
Sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng thủ thành Tấn Trường vẫn "bất khả xâm phạm" ở B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V
Sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng thủ thành Tấn Trường vẫn "bất khả xâm phạm" ở B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V
Lên top