Sai sót của các thủ môn Việt Nam - Bản chất hay hiện tượng?

Việc chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có sự chuẩn bị tốt cũng là nguyên nhân khiến Y Eli Nie mắc những sai lầm chết người.
Việc chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có sự chuẩn bị tốt cũng là nguyên nhân khiến Y Eli Nie mắc những sai lầm chết người.