Sai phạm trong kiểm tra doping, Man City bị FA đánh thẳng vào kinh tế