Sài Gòn sẽ hợp tác toàn diện với FC Tokyo của Nhật Bản

Lãnh đạo CLB Sài Gòn làm việc với Chủ tịch CLB FC Tokyo Ogane Naoki (giữa) tại Nhật Bản tháng 2 vừa qua. Ảnh: CLB cung cấp.
Lãnh đạo CLB Sài Gòn làm việc với Chủ tịch CLB FC Tokyo Ogane Naoki (giữa) tại Nhật Bản tháng 2 vừa qua. Ảnh: CLB cung cấp.
Lãnh đạo CLB Sài Gòn làm việc với Chủ tịch CLB FC Tokyo Ogane Naoki (giữa) tại Nhật Bản tháng 2 vừa qua. Ảnh: CLB cung cấp.
Lên top