Runner Trung Quốc bị tước HCV vì gian lận ở Đại hội thể thao thế giới

Orienteering, môn thể thao kết hợp chạy địa hình và khả năng định hướng, tìm đường đi
Orienteering, môn thể thao kết hợp chạy địa hình và khả năng định hướng, tìm đường đi
Orienteering, môn thể thao kết hợp chạy địa hình và khả năng định hướng, tìm đường đi
Lên top