Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ronaldo “ở nhà một mình“