Ronaldo lần thứ 5 giành Bóng vàng, cân bằng kỷ lục của Messi