Ronaldo khuyên đồng đội đừng mơ vô địch

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.