Ronaldo bị "thầy đồng" phán có... "quỷ ám"

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top